Kerstin Lindblad-Toh becomes honorary doctor at SLU

2019-06-17

Kerstin Lindblad-Toh har utsetts till veterinärmedicine hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU:s) fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Totalt har sju nya hedersdoktorer utsetts, som promoveras den 5 oktober i Uppsala.

Kerstin Lindblad-Toh has been appointed veterinary medicine honorary doctor at the Faculty of Agricultural Sciences (SLU) Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science. In total, seven new honorary doctors have been appointed, which will be promoted on October 5 in Uppsala.

Nyheter

Last modified: 2021-06-15