Halvtidsseminarium, Abigail Alvarado Vazquez "Mast cells, asthma, and lung function"

  • Datum: –11.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum ZOOM, länk ovan
  • Föreläsare: Abigail Alvarado Vazquez, Jenny Hallgren Martinsson grupp, IMBIM
  • Kontaktperson: Abigail Alvarado Vazquez
  • Halvtidsseminarium

#mastcells