Lika villkorsgruppen vid IMBIM

Ordförande:
Matthew Webster, professor

Lika villkorsombud/kontaktperson:
Malin Rask, ekonomiadministratör

Övriga ledamöter:
Anaisa Moreno, doktorand
Vakant, studerande representant
Jennifer Meadows, forskare

Kontaktadress

Risk för diskriminering hos IMBIM?
Det finns 7 grunder för diskriminering: kön, sexuell läggning, transpersoner identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan tro, funktionshinder och ålder. Lika villkorsgruppen på IMBIM arbetar aktivt mot diskriminering på arbetsplatsen. Vi vill därför veta om någon tror att det finns en risk för diskriminering av dessa skäl vid IMBIM. Om det finns: Hur kan det förhindras? Låt oss veta så att vi kan göra en plan för det förebyggande arbetet vid institutionen.

Du kan kontakta Matthew Webster (gruppens ordförande) via e-post eller någon annan i gruppen eller, om du vill vara anonym, använd denna länk

Det är mycket viktigt att detta gäller risker för diskriminering och inte faktiska fall av diskriminering. Om du känner att du har utsatts för diskriminering, bör du i stället kontakta din handledare, personalsamordnare Rehné Åkerblom eller prefekten. De är bundna av tystnadsplikt. Studenter och doktorander kan även kontakta Uppsala studentkår

 Du är alltid välkommen att diskutera frågor om jämställdhet med oss.

Results of survey: Assignment, merit or burden?
Rapport från Centrum för genusvetenskap

Lika villkors plan 2020

Uppföljning av 2019 års lika villkorsarbete

Senast uppdaterad: 2021-03-15