Institutionsstyrelsen vid IMBIM

Kallelser och bilagor hittar du på Medarbetarportalen

Ordinarie ledamöter:
Catharina Svensson       Ordförande, Prefekt
Dan Andersson               Lärarrepresentant          
Linus Sandegren             Lärarrepresentant
Anna-Karin Olsson          Lärarrepresentant            
Lena Kjellén                    Lärarrepresentant   
Malin Rask                      Representant för teknisk/administrativ personal    
Jennifer Jagdmann          Representant för forskarutbildningen
Emma Brodin                   Representant för grundutbildningen              
Vakant                              Representant för grundutbildningen

Gruppsuppleanter:
Per Jemth                        Lärarrepresentant   
Matthew Webster            Lärarrepresentant  
Patric Jern                       Lärarrepresentant      
Birgitta Tomkinson          Lärarrepresentant                      
Åsa Karlsson                   Representant för teknisk/administrativ personal 
Daniel Rivas                    Representant för forskarutbildningen 

Styrelsen har gruppsuppleanter. Styrelsen är beslutande organ för hela institutionen.

Mandatperdioden för institutionsstyrelsen:
3 år, 2017-07-01 - 2020-06-30 för lärare och teknisk-administrativ personal
1 år för studenter