Dan Andersson har tilldelats fem miljoner kronor fördelat över tre år av Familjen Erling-Perssons stiftelse till projektet “Rapid diagnostics to reduce antibiotic resistance and the adverse effects of antibiotics”.

2019-10-02

Nyheter