Persistenta bakterier i tarmvävnad kan fungera som en reservoar för antibiotika-resistensplasmider

2019-09-09

Antibiotikabehandling av bakteriella infektioner kompliceras av att den infekterande mikroorganismen kan bli genetiskt resistent mot läkemedlet, eller gå in i ett långsamväxande antibiotikatolerant tillstånd  – så kallad ”persistens”.

En ny studie ledd av Schweiziska forskare och som involverar Grupp Sellin vid IMBIM har nu funnit en koppling mellan dessa båda fenomen. Under antibiotikabehandling av bakteriell tarminfektion observerade forskarna att en liten population av bakterier etablerar en persistent infektion i tarmväggens celler. Efter att behandlingen avslutades migrerade dessa överlevande bakterier tillbaka till tarmlumen och initierade där effektiv spridning av medförda antibiotikaresistensplasmider till andra bakterier i tarmfloran. Oral vaccinering med avdödade bakterier kunde dock framgångsrikt begränsa antalet persistenta bakterier i vävnaden och därmed även hindra den påföljande spridningen av resistensplasmider.  

Fynden publiceras i senaste utgåvan av vetenskapstidskriften Nature:
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1521-8

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-06-15