Kerstin Lindblad-Toh blir hedersdoktor vid SLU

2019-06-17

Kerstin Lindblad-Toh har utsetts till veterinärmedicine hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU:s) fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Totalt har sju nya hedersdoktorer utsetts, som promoveras den 5 oktober i Uppsala.

Kerstin Lindblad-Toh är en av världens främsta forskare inom komparativ genomik och särskilt däggdjursgenetik. Hon har lett kartläggningar av arvsmassan hos drygt 30 olika ryggradsdjur, däribland viktiga husdjur som häst och hund. Idag leder hon ett stort internationellt projekt som kartlägger arvsmassan hos fler än 200 däggdjur. Hon är professor i komparativ genomik vid Uppsala universitet sedan 2009, och innehar en rådsprofessur från Vetenskapsrådet.

Hon är dessutom vetenskaplig direktör vid Broad Institute of MIT and Harvard i USA, och under åren 2010–2016 hade hon ledande befattningar vid SciLife Lab i Uppsala. Hon har publicerat mer än 180 vetenskapliga artiklar, varav 35 i högt rankade tidskrifter. Hon valdes in i Kungliga. Vetenskapsakademien 2012.

Kerstin Lindblad-Toh har haft täta kontakter med forskare vid SLU ända sedan 2005 och idag finns ett mycket framgångsrikt universitetsövergripande samarbete inom hundforskning. Hunden används som modelldjur i studier av ärftliga sjukdomar som även drabbar människan, eftersom hundar och människor har ungefär samma genuppsättning, får samma sjukdomar och dessutom delar samma levnadsmiljö.

Totalt har SLU utsett sju nya hedersdoktorer. De promoveras i samband med doktorspromotionen den 5 oktober i Uppsala och håller sina föreläsningar fredagen den 4 oktober. Föreläsningarna direktsänds och kommer att kunna ses i redigerat skick.

Läs mer

SLU utser sju nya hedersdoktorer

Kerstin Lindblad-Toh, veterinärmedicine hedersdoktor

Annica Hulth

Totalt har SLU utsett sju nya hedersdoktorer. De promoveras i samband med doktorspromotionen den 5 oktober i Uppsala och håller sina föreläsningar fredagen den 4 oktober. Föreläsningarna direktsänds och kommer att kunna ses i redigerat skick.

Läs mer

SLU utser sju nya hedersdoktorer

Kerstin Lindblad-Toh, veterinärmedicine hedersdoktor

Annica Hulth

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-06-15