Dan Andersson tilldelas 18 miljoner av Wallenbergstiftelserna genom ett femårigt anslag för fri forskning

2019-03-26

Forskarna som tillhör Sveriges främsta, tilldelas 18 miljoner kronor vardera av Wallenbergstiftelserna genom ett femårigt anslag för fri forskning.

Hoppande gener, antibiotikaresistens, nya behandlingar mot infektioner, diabetes och Parkinsons sjukdom, säker teknik för trådlös kommunikation, självlagande batterier, bättre förståelse för klimatförändringar och sökande efter jordliknade planeter är exempel på forskning som några av de 22 Wallenberg Scholars kommer att bedriva.

– Fri forskning är precis vad det låter som. Det är forskarna som med sin egen nyfikenhet och kunskap bestämmer vad de vill forska om. Stiftelsen ställer inga krav på resultat. Det är tillåtet att misslyckas om så skulle vara. Men historien har visat att det är genom den fria grundforskningen som mest ny kunskap vunnits, säger Peter Wallenberg, Jr ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.

– Individuella anslag är en prioriterad anslagsform inom Stiftelsen. Stiftelsen står för närmare 60 procent av alla långsiktiga, fria anslag till seniora forskare i Sverige. Vi vill ge Sveriges främsta forskare en möjlighet att fritt pröva sina idéer utan att de ska behöva oroa sig för finansieringen. Vi tror att stöd till den enskilde forskarens drivkraft, och möjligheten att organisera forskningen på det sätt de själva anser är mest effektivt, gynnar den vetenskapliga processen och kan leda till oväntade genombrott, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Wallenbergs Scholars 2019

Andreas Strömbergsson, professor i matematik, Uppsala universitet

Anna Blom, professor i medicinsk proteinkemi, Lunds universitet

Claudia Köhler, professor i molekylär växtcellbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Dan Andersson, professor i medicinsk bakteriologi, Uppsala universitet

Erik G Larsson, professor i kommunikationsteknologi, Linköpings universitet

Ernest Arenas, professor i molekylär neurobiologi, Karolinska Institutet

Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin, Göteborgs universitet

Fredrik Höök, professor i fysik, Chalmers tekniska högskola

Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik, Linköpings universitet

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi, Uppsala universitet

Lars Tranvik, professor i limnologi, Uppsala universitet

Maria Falkenberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, Göteborgs universitet

Markus Schmid, professor i fysiologisk botanik, Umeå universitet

Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik, Uppsala universitet

Stephanie Reimann, professor i matematisk fysik, Lunds universitet

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi, Karolinska Institutet

Randall Johnson, professor i molekylär fysiologi och patologi, Karolinska Institutet

Taija Mäkinen, docent, Uppsala universitet

Xiaodong Zou, Professor i strukturkemi, Stockholms universitet

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, Linköpings universitet

Alexander Ljungqvist, Professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm (anslag genom Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse)

Lotta Vikström, professor i historia, Umeå universitet (anslag genom Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond)

Läs mer om Knut och Alice Wallenberg stifelse

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-06-15