Linnémedaljen tilldelas professor Leif Andersson, medaljen delas ut vid vinterpromotionen den 25 januari

2019-01-24

Uppsala universitets Linnémedalj utdelades första gången på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Den förlänas i guld ” för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”.

Linnémedaljen har tilldelats professor Leif Andersson vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.

Motivering:
Leif Andersson, professor i funktionsgenomik, har under många år lett en framstående forskargrupp kring studier av husdjurens genetik. Detta har sedermera visat sig ha mycket stor relevans även för flera humana folksjukdomars uppkomstmekanismer. Leif Andersson har i detta sammanhang brutit ny mark och hans forskning har uppmärksammats med ett flertal nationella och internationella utmärkelser och priser.

Läs mer om universitetets priser och utmärkelser.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-06-15