Formas har beslutat att tilldela Patric Jern tre miljoner kronor i forskningsmedel i Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2018

2018-11-20

Formas finansierar forskning för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Beslutslista 2018-11-14

Läs mer om FORMAS

Nyheter