Göran Akusjärvi, Ingvar Ferby, Paraskevi Heldin, Per Jemth, Jin-ping Li, Kohei Miyazono och Aristidis Moustakas tilldelas av Cancerfonden totalt 17.6 miljoner

2018-11-14

ÖVER EN HALV MILJARD TILL SVENSK CANCERFORSKNING

Nästa år delar Cancerfonden ut 630 miljoner till forskning om cancer. Det är det största beloppet någonsin och en avsevärd ökning av forskningsfinansieringen i Sverige. I dag presenteras vilka forskare och forskningsprojekt som får dela på summan. 

– Tack vare alla givare kan vi nu stolt dela ut vårt största belopp någonsin till cancerforskning. Vi ser framsteg hela tiden och vi vet att det är avgörande att satsa på forskningen för att hitta sätt att förebygga, upptäcka, behandla och slutligen besegra cancer, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Extrasatsning på innovativa projekt 

Totalt inkom det 451 ansökningar om anslag till forskningsprojekt och 189 beviljades stöd. Förutom att maxanslaget höjs till 2,5 miljoner per år, fördelas 30 extra miljoner kronor per år på 14 särskilt innovativa projekt. 

Lista över beviljade anslag 2018

Läs mer om Cancerfonden

Nyheter