Andreas Wallberg och Mattew Webster har av VR tilldelats projektbidrag på totalt 7 miljoner

2018-11-07

Bidrag till forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har beslutat om bidrag inom natur- och teknikvetenskap. Totalt beviljas knappt 1,2 miljarder kronor för åren 2018-2022. 341 projekt har fått medel av totalt 1609 ansökningar.

Bidrag från Vetenskapsrådet har beslutats inom följande utlysningar:

  • Projektbidrag
  • Etableringsbidrag

Uppsala universitet får 57 projektbidrag på totalt 201 miljoner kronor. 

Se alla bidrag från Vetenskapsrådet inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2018-2022

Anders Berndt

 

Nyheter