Birgitta Heyman, Patric Jern, Jin-ping Li, Åke Lundkvist, Aristidis Moustakas, Mikael Sellin och Helen Wang har av VR tilldelats etablerings- och projektbidrag på totalt 31 miljoner

2018-11-07

Bidrag till forskning inom medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom medicin och hälsa. Totalt beviljas över 1,2 miljarder kronor för åren 2018-2023. Av de 1 229 ansökningar som kommit in har 285 beviljats. Uppsala universitet får nära 159 miljoner kronor till 40 projekt.

Bidrag från Vetenskapsrådet har beslutats inom följande utlysningar:

  • Projektbidrag
  • Projektbidrag farmaci
  • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R
  • Etableringsbidrag
  • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Se alla bidrag från Vetenskapsrådet inom medicin och hälsa 2018-2023.

Nyheter