Europeiska forskningsrådet (ERC) har nu fördelat totalt 653 miljoner euro i bidrag inom utlysningen av 2017 års ”ERC Advanced Grants”. Uppsala universitet får ett bidrag inom livsvetenskap, det går till Carl-Henrik Heldin, cancerforskare vid IMBIM.

2018-04-09

ERC Advanced Grant är ett bidrag som går till etablerade och världsledande forskare. Det består av en summa på upp till 3,5 miljoner euro som ges under en femårsperiod. Bidraget har som syfte att ge forskarna en chans att förverkliga sina mest kreativa idéer och potentiellt ge resultat som får stor inverkan på vetenskap, samhälle och ekonomi i Europa.

Hela 2 167 forskare från hela Europa sökte bidrag i 2017 års utlysning som ingår i EU: s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. 269 forskare från 27 länder har beviljats bidrag. Flest bidrag fick Storbritannien (66), Tyskland (42) och Frankrike (34). Totalt tio bidrag gick till svenska lärosäten. Uppsala universitet får ett av dessa.

Carl-Henrik Heldin. Foto: Mikael Wallerstedt

Uppsalabidraget går till Carl-Henrik Heldin, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi och styrelseordförande för Nobelstiftelsen och SciLifeLab. Hans forskargrupp studerar molekylära mekanismer för tillväxtkontroll i normala och maligna celler. ERC-bidraget går till projektet ”Pro-tumorigenic effects of TGFb - elucidation of mechanisms and development of selective inhibitors”.

Läs mer om Carl-Henrik Heldins forskargrupp (på engelska)

Läs mer om bidragen på ERC:s webbplats

Anna Malmberg

Nyheter