Dan I Andersson har av Olav Thons stiftelse tilldelats tio miljoner norska kronor i anslag för forskning om utveckling av antibiotikaresistens i bakteriell biofilm.

2018-01-15

Olav Thon Stiftelsen støtte til nordisk forskningssamarbeid i medisin for 2018 tildeles følgende prosjekter:

1. Development of antibiotic resistance in bacterial biofilms
(Utvikling av antibiotika resistens i bakteriell biofilm)

Ansvarlig: Professor Dan I. Andersson, Universitetet i Uppsala, Sverige.
Partnere: Professor Hanne Ingmer, Universitetet i København, Danmark, professor Pål Jarle Johnsen, Universitetet i Tromsø, Norge.

Innvilget beløp: NOK 10 mill.

Läs mer om Olav Thon Stiftelsen och årets utdelning

Nyheter