Leif Andersson får mångmiljonbidrag för uppbyggnad av stark forskningsmiljö

2017-12-06

Vetenskapsrådet har beslutat om vilka tio forskare som beviljats rådsprofessorsbidrag för 2018 och tio år framåt. Syftet med bidragen är att skapa långsiktigt goda förutsättningar för de mest framstående forskarna vid svenska lärosäten att bygga upp starka forskningsmiljöer. Leif Andersson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet, får ett av de tio bidragen.

Vetenskapsrådets rådsprofessorsprogram ska skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig forskning med stor potential och stort risktagande. Bidraget ska ge bästa möjliga förutsättningar för etablering eller uppbyggnad av forskningsmiljöer av högsta kvalitet. De forskare som beviljats bidrag kan få upp till fem miljoner kronor årligen i tio år. Det bidrar till en långsiktighet och trygghet som lägger grunden för banbrytande forskning som kan få stor betydelse för samhället.

Totalt delar Vetenskapsrådet ut nära 490 miljoner kronor i årets utlysning. Tio av de 112 sökande får bidrag.

Leif Andersson, Uppsala universitet

Ett av bidragen på 47,6 miljoner kronor går till Leif Andersson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet för projektet ”Den genetiska bakgrunden för biodiversitet”.   

Läs mer:

Leif Anderssons forskargrupp

Beviljade rådsprofessorsbidrag

Om Vetensskapsrådets rådsprofessorsprogram

Anna Malmberg

Nyheter