Kursen Homeostas och endokrin reglering (HoER) som ges av IMBIM under läkarprogrammets termin 2 har återigen belönats med priset Optimus.

2017-11-30

Priset ges till den kurs vid läkarprogrammet som får de högsta betygen av studenterna vid kursvärderingen. Även priset för bästa kursledning gick till HoER. Lena Kjellén är kursledare och Eva Engström kurssekreterare.

Nyheter