Örjan Carlborg och Andreas Wallberg har av FORMAS tilldelats ca tre miljoner kronor var i forskningsmedel

2017-11-13

Örjan Carlborgs för sitt projekt "Behövs nya genetiska modeller inom framtidens genomikbaserade växt och djurförädlingsprogram?" och Andreas Wallbergs för sitt projekt "Klimatgenomik hos den nordliga krillen: dåtid, nutid och framtiden för en viktig marin art".

Läs mer om utlysningen "Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare 2017"

Nyheter