Örjan Carlborg, Lionel Guy och Diarmaid Hughes har av VR tilldelats forskningsbidrag på totalt 9 miljoner

2017-11-02

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom naturvetenskap och teknik. Av de 1 325 ansökningar som kommit in har 325 beviljats. Under 2017-2021 kommer över 1 miljard kronor att fördelas mellan de beviljade bidragen. Uppsala universitet får mest av alla svenska lärosäten – nära 220 miljoner kronor, varav totalt 9 miljoner till IMBIM och Örjan Carlborg, Lionel Guy och Diarmaid Hughes forskargrupper och respektive projekt.

Läs mer

Nyheter