Göran Akusjärvi, Dan Andersson, Aris Moustakas and Gunnar Pejler har av VR tilldelats totalt 12,3 miljoner i forskningsbidrag

2017-11-02

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom medicin och hälsa. Av de över 1 200 ansökningar som kommit in har drygt 240 beviljats. Under 2017-2022 kommer över 1 miljard kronor att fördelas mellan de beviljade bidragen. Uppsala universitet får nära 80 miljoner kronor till 21 projekt, varav totalt 12,3 miljoner till IMBIM och Göran Akusjärvi, Dan Andersson, Aris Moustakas och Gunnar Pejlers forskargrupper och respektive projekt.

 Läs mer

Nyheter