Uppsala Läkareförening tilldelar årets Hwasserpris 2017 till Anna Knöppel för bästa avhandling från medicinska fakulteten

2017-10-04

Varje år utser Upsala Läkareförening en eller två pristagare Hwasser-priset för bästa avhandling på Medicinska Fakulteten. Priset för 2016 – 2017 tilldelades Anna Knöppel, IMBIM, för avhandlingen ”Experimental Evolution and Fitness Effects of Mutations”.

I avhandlingen beskriver Anna Knöppel hur hon använt sig av experimentell evolution för att studera effekter av olika typer av mutationer, och hur populationer evolverar för att anpassa sig till nya miljöer eller kompensera för ”kostsamma” mutationer. Anna är nu verksam som postdoc på Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi, Uppsala Universitet, där hon studerar initiering av DNA-replikation i bakteriers cellcykel.

Mottagare av priset utsågs av en kommitté av fyra personer, som bedömt alla avhandlingar som publicerats på Medicinska Fakulteten under höstterminen 2016 och vårterminen 2017 med avseende på vetenskaplig kvalitet och allmänintresse. Årets pris delades mellan Anna Knöppel och Gry Hulsart Billström, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, som fick priset för sin avhandling ”Bone Regeneration with Cell-free Injectable Scaffolds”.

Nyheter