Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 560 miljoner kronor till 18 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Leif Andersson och Gunnar Pejler vid IMBIM får sammanlagt 52 miljoner kronor till två av dessa projekt.

2017-09-28

Nyheter