Evolutionen hos viktigt cancerprotein kartlagd - P53 är ett är världens mest berömda proteiner eftersom det är muterat (förändrat) i mer än hälften av alla cancrar. En nyckel till att förstå proteinet bättre är att ta reda på hur det har utvecklats. Eftersom p53 muterar så fort har det varit svårt men forskare vid IMBIM, Uppsala universitet har nu, med hjälp av en ny metod, kunnat följa proteinets evolution. Resultaten publiceras i BMC Evolutionary Biology.

2017-08-10

Nyheter