Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Genomikseminarium våren 2018

För information, kontakta Örjan Carlborg

Kl. 10.15 i C8:301

18 Maj     Carl-Johan Rubin
25 Maj     Aleksander Suh
1 Juni      Mats Pettersson
8 Juni      Sharadha Sakthikumar