Immunologi seminarium, Sandra Lara, “Exploring Nanoparticle Corona-Receptor Interactions in Complex Biological Media Using In Vitro Cell Models”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A7:108
  • Föreläsare: Sandra Lara, ICM
  • Kontaktperson: Jenny Hallgren Martinsson
  • Seminarium