Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

IMBIM/ICM immunology seminarium

  • Datum: 01 juni, kl. 15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A8:2 seminarierummet
  • Föreläsare: Gunnar Pejler
  • Arrangör: IMBIM/BMC
  • Kontaktperson: Gunnar Pejler
  • Seminarium

Kom gärna redan kl. 14.30 och ta en fika