Genomikseminarium

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:301
  • Föreläsare: Carl-Johan Rubin
  • Kontaktperson: Örjan Carlborg
  • Seminarium

On-site nanopore sequencing of Darwin's finch genomes in the Galapagos