Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

IMBIM infomöte

  • Datum: 21 maj, kl. 15.00–16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:305
  • Arrangör: Catharina Svensson
  • Kontaktperson: Catharina Svensson
  • Internt