Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Birgitta Tomkinsons forskargrupp

Struktur, funktion och fysiologisk roll för tripeptidylpeptidas II

Itracellulär proteinnedbrytning är lika viktigt för att bestämma vilken koncentration ett visst protein har i en levande cell som proteinsyntesen. Medan proteinsyntes är väl studerad är betydligt mindre känt om hur proteinnedbrytning regleras. Proteinnedbrytningen är defekt i ett antal olika sjukdomar som t ex Alzheimers sjukdom, cancer och muskel dystrofi. I det här projektet studeras ett specifikt enzym som deltar i proteinnedbrytningen, tripeptidylpeptidas II (TPP II), med syfte att fastställa den exakta rollen för enzymet i den intracellulära proteinnedbrytningen.

TPP II är ett väldigt stort enzym som bildar ett gigantiskt enzymkomplex. Det finns i de allra flesta eukaryota celler, från växter till bananflugor och människor. Enzymet kan klyva bort tripeptider från en fri N-terminal från längre peptider.

Vårt huvudsakliga fokus är en biokemisk karakterisering av enzymet, för att undersöka hur substratspecificiteten bestäms och hur komplexen bildas. Vi kommer också att undersöka hur expressionsnivån i celler varierar och hur det kan regleras, framförallt med syfte att bestämma om TPP II kan fungera som en tumörmarkör. Eftersom det finns mycket TPP II i vissa tumörceller skulle enzymet kunna vara ett mål för cancerterapi och denna typ av biokemisk karakterisering är en viktig grund för att utveckla specifika hämmare till enzymet.