Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Forskargrupper vid IMBIM

Cancer

Infektioner och försvar

Genetik och genomik