Kursadministration

Kursadministrationen vid IMBIM finns i C 8:3 

Alexis Fuentes
Forskarutbildning, läkarprogrammet samt fristående kurser

Eva Engström
Apotekar-, receptarie-, BMA-programmet samt läkarprogrammet

Susanne Tingsborg
Masterprogrammet i infektionsbiologi

Susanne Lundgren
Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i medicinsk forskning