Idag publiceras en studie i tidsskriften Science där Mikael Sellin vid IMBIM är medförfattare. Studien beskriver hur virus som kan infektera bakterier (så kallade bakteriofager) frisläpps från infekterande tarmbakterier då dessa känner av en begynnande tarminflammation. Dessa bakteriofager skickar över gener från den infekterande bakterietypen till andra tarmbakterier som kan göra dessa mer aggressiva. På så sätt kan vissa tarmbakterier (i detta fall har de studerat olika stammar av Salmonella-bakterier) ”beväpna sina grannar” under en pågående bakteriell tarminfektion

2017-03-17

Nyheter