Jenny Hallgren Martinsson har av Vetenskapsrådet beviljats 2 miljoner kronor per år i sex år i konsolideringsbidrag – en ny form av bidrag till yngre forskare.

2017-02-10

Konsolideringsbidrag till yngre forskare

Syftet med Vetenskapsrådets nya bidrag är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskningssatsning och att vidga och bredda sin verksamhet.

Bidraget, som är på 2 miljoner kronor per år i sex år, delats ut inom humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap och utbildningsvetenskap.

20 av totalt 307 ansökningar beviljades i årets utlysning. Nio inom Naturvetenskap och teknikvetenskap, sju inom Medicin och hälsa och fyra inom Humaniora och samhällsvetenskap. Inga bidrag delades ut inom Utbildningsvetenskap.

Två forskare vid Uppsala universitet får konsolideringsbidrag.

Läs mer om Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag

Nyheter