Kursen "Homeostas och endokrin reglering" som läkarstudenter läser under termin 2 har vunnit priset “Optimus” i KursKurt för VT16. Optimus är Medicinska studierådets pris till den kurs inom Läkarprogrammet som i kursvärderingen fått bäst betyg. Kursansvarig är Lena Kjellén och Eva Engström är kursadministratör.

2016-12-14

Nyheter