Uppsala universitet ligger mycket långt fram vad gäller antibiotikaforskning. Nu startar man ett nytt tvärvetenskapligt centrum i kampen mot antibiotikaresistens.

2016-11-30

Nyheter