Uppsala Läkareförening tilldelar årets Hwasserpris 2016 till Sangeet Lamichhaney vid IMBIM för bästa avhandling från medicinska fakulteten

2016-09-28

Upsala Läkareförening tilldelar årligen en eller två personer Hwasserpriset för bästa avhandling från förgående läsår. För 2015/2016 tilldelas som ensam mottagare Sangeet Lamichhaney priset för sin avhandling på “Genetic basis for adaptation in natural populations”. Urvalet görs genom att en grupp på 4 personer går igenom alla avhandlingar från medicinska fakulteten som sedan rankas med avseende på olika kvalitetskriterier. Samtliga 4 bedömare vare helt ense om att Sangeets avhandling var överlägsen vinnare av årets pris. Vetenskaplig kvalitet och allmänintresse är två viktiga bedömningsgrunder.

Nyheter