Råttorna verkar bli allt fler i Sydsverige. De dyker upp i bostäder, parker och på lekplatser – och enligt ett nytt forskningsprojekt kan Malmöråttorna bära på bakterien leptospira. Också människor kan smittas av bakterien som i värsta fall leder till döden.

2016-08-15

Nyheter