Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Besöksadress: Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3, 75237 UPPSALA
Postadress: Box 582, 751 23 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 4444
Fax: 018-471 4673
E-post: imbim@imbim.uu.se

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Webmaster: