Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Forskningsinformation

IMBIM Handbook (under uppdatering)

IMBIM Annual report 2017

Lista över apparaturer vid IMBIM (under uppdatering)


Litteraturresurser
Förteckning över databaser, tidskrifter och eböcker finns på universitetsbibliotekets hemsida www.ub.uu.se